• English
    Loading

Profesori IORS-a

prof. dr Sava Simić (1896-1982)

rođen je u selu Noćaj u Mačvi, Srbija. Medicinski fakultet je završio u Zagrebu 1926. godine. Od 1929. do 1932. godine bio je na specijalizaciji hirurgije u Beču. U zvanje redovnog profesora hirurgije u Beogradu izabran je 1954. godine. Bavio se svim oblastima hirurgije. Rodonačelnik je onkološke hirurgije kod nas. Uveo je tada nove metode u dijagnostici i lečenju malignih tumora. Pod njegovim rukovodstvom, prvobitni hirurški odsek prerastao je u Odeljenje hirurgije koje će kasnije postati Klinika za onkološku hirurgiju Insituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Uveo je radikalne operacije raka dojke po Halstedu i radikalnu operaciju raka rektuma po Majlsu. Među prvima u zemlji radio je bilateralne supraadrenalektomije zbog uznapredovalog raka dojke. Penzionisan je 1969. godine.

prof. dr Ivo Popović Đani (1915-1986)

rođen je u Džeromi, Arizona, SAD. Osnovnu školu je završio u SAD, a gimnaziju u Peći. Upisao je Medicinski fakultet u Zagrebu 1935. godine, a diplomirao u Beogradu. Specijalistički ispit iz hirurgije i urologije položio je 1949. godine u Beogradu. Pri katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je za redovnog profesora 1967. godine. Bio je direktor Onkološkog instituta u Beogradu od 1968. do 1971. godine. Radio je celokupnu hirurgiju i urologiju. Profeso Ivo Popović je bio pionir u mnogim hirurškim specijalnostima. Uveo je niz novih dijagnostičkih metoda (aortografija, splenoportografija, retroperitoneopneumografija, intravenska holecistografija, itd.). Uveo je modernu anesteziološku službu i otvorio novo Odeljenje intenzivne nege. U lečenju malignih tumora radio je veoma radikalne operacije tumora vrata, pluća, mekih tkiva, gastrointestinalnih organa. Bio je član Internacionalnog društva hirurga, počasni član Uprave Mejo klinike, kao i član uredništva časopisa Surgery i Postgraduate medicine. Godine 1973. izabran je za redovnog člana Društva za nauku Crne Gore, koje je 1976. godine dobilo naziv Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU).

prof. dr Dragoslav Milićević (1921-1978)

rođen je u Velešu, Srbija. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1949. godine. Od 1950. godine radio je na Hirurkom odeljenju Onkološkog institute u Beogradu, gde je položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije. Za asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 1965. godine, za docenta 1972. a za vanrednog profesora 1973. godine. profesor dr Milićević se razvijao u instituciji koja se bavila problematikom malignih tumora, te su i njegovi radovi bili usmereni u tom pravcu. Bavio se i eksperimentalnom karcinogenezom. Do izbora u vanrednog profesora objavio je 59 radova. Poginuo je u saobraćajnom udesu 8. aprila 1978. godine.

prof. dr Triva Litričin (1915-1978)

rođen je u Bašaidu, u Banatu, Srbija. Medicinski fakultet je završio 1942. godine, a 1948. godine položio specijalistički ispit, kada je i izabran za asistenta pri Katedri hirurgije. Za docenta je izabran 1958. godine, za vanrednog profesora 1966. a za redovnog profesora hirurgije 1973. godine. Od 1972. godine radio je kao šef Hirurgije na Onkološkom instiutu u Beogradu.

prof. dr Radmilo Tomin (1925-2011)

rođen je Sivcu, Srbija. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 1953. godine, nakon čega se zaposlio na Hirurškom odseku Onkološkog Instituta. Za asistenta na Katedri hirurgije izabran je 1955. godine. Bio je načelnik Službe za bolesti dojke. Za redovnog profesora izabran je 1983. godine. Od 1984. do 1990. godine bio je šef Katedre za poslediplomske studije onkologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Objavio je 124 rada, od kojih 14 u stranim časopisima. Zaslužan je za uvođenje TNM klasifikacije malignih tumora dojke, napuštanje Halsted-ove operacije i modifikaciju radikalne mastektomije. Učestvovao je u stvaranju protokola za lečenje malignih tumora dojke i melanoma kože.

prof. dr Milan Dragović (1933-2009)

rođen je u Andrijevici, Crna Gora. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1960. godine, a specijalistički ispit položio 1967. godine. Po završetku specijalizacije je najpre radio na hirurškom odeljenju u Ivangradu, a dve godine kasnije prelazi na Onkološki institut u Beogradu. 1971. godine je izabran u zvanje asistenta na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu, gde je radio sa profesorom dr Ivom Popovićem Đanijem. 1971. godine napušta Onkološki institut i prelazi na Kliniku za hirurgiju KBC "Dr Dragiša Mišović". U zvanje redovnog profesora je izabran 1989. godine. Bavio se abdominalnom i endokrinom hirurgijom, kao i onkološkom hirurgijom dojke. Veliki doprinos je dao razvoju laparoskopske hirurgije u celoj Jugoslaviji. Sa mnogo entuzijazma se bavio eksperimentalnom hirurgijom. Autor je više knjiga namenjenim studentima, specijalizantima i specijalistima. Bio je dopisni član CANU.

prof. dr Slobodan Nikolić (1929-2011)

rođen je u Petrovcu na Mlavi, Srbija. Medicinski fakultet je završio 1956. godine u Beogradu. Zvanje asistenta Medicinskog fakulteta dobija 1961. godine, a 1984. postaje redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Tokom svog rada objavio je preko stotinu naučnih radova u zemlji i inostranstvu. Najzapaženiji su oni iz intraarterijske hemioterapije u lečenju malignih tumora, metode koju je sam uveo. Uveo je Krioterapiju kao novu metodu u lečenju prekancerskih stanja. Odlikovan je Ordenom zasluge za narod sa zlatnom zvezdom i nosilac je Ordena rada sa zlatnim vencem.

prof. dr Milan Ostojić (1932-1994)

rođen je u Beogradu gde je završio Medicinski fakultet. Diplomirao je 1960. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 1968. godine. U zvanje vanrednog profesora na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 1989. godine.

Prijatelji Udruženja