• English
    Loading

Nastavna delatnost u hirurgiji

Na Institutu se obavlja osnovna nastava iz Hirurgije, Kliničke onkologije, Osnova kliničke prakse I i II, i Prve pomoći, kao i specijalistička nastava iz Opšte hirurgije i subspecijalistička nastava iz Onkološke hirurgije. Trenutno tu delatnost obavljaju jedan profesor, docent i asistent:

prof. dr Radan Džodić

rođen je 2. novembra 1952. godine. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1978. godine. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 1984. godine. U zvanje redovnog profesora Medicinskog fakulteta izabran je 2006. godine. Bavi se hirurgijom malignih tumora, posebno tumora endokrinih žlezda, najčešće karcinoma štitaste žlezde. Bio je direktor Službe hirurgije na IORS-u do juna 2001. godine. Bio je šef Poslediplomske katedre za onkologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 2000 do 2004. godine, a reizabran je 2009. godine. Rukovodilac je nastavne baze za hirurgiju na IORS-u. Bio je načelnik Odeljenja Endokrine hirurgije od 2012. do 2014. godine. Školovao se u oblasti onkološke hirurgije u Francuskoj. Bio je Predsednik Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD). Član je Predsedništva Udruženja hirurga Srbije, Predsednik Srpske asocijacije onkološkh hirurga (SSSO) i član nekoliko profesionalnih udruženja (ESSO, IAES, ISS, EORTC, BUON, WFSOS itd.). Član je Savetodavnog borda Azijske asocijacije endokrinih hirurga (AsAES), kao i naučnog borda Evro-azijskog udruženja za onkologiju glave i vrata (EASHNO). Član je Akademije medicinskih nauka Srpskog Lekarskog Društva. Počasni je član Bugarske akademije nauke i umetnosti (BANU). Od novembra 2014. godine potpredsednik je Svetske federacije onkoloških hirurga (WFSOS). Recenzent je nekoliko časopisa: Annals of Surgical Oncology, Thyroid, Thyroid Research and Endocrine Journal. Publikovao je preko 200 radova, od kojih je 54 u SCI indeks bazi. Njegovi radovi su citirani preko 1600 puta, a originalni filmovi viđeni preko 920 puta. Autor je nekoliko poglavlja u 2 udžbenika hirurgije i u 1 udžbeniku ginekologije, kao i nekoliko monografija od kojih su najvažnije "Hirurgija raka dojke" i "Rak dojke", koja je objavljena novembra 2014. godine. Izveo je preko 10000 operacija. Planira i izvodi teorijsku i praktičnu nastavu iz Hirurgije, Kliničke onkologije i više poslediplomskih disciplina na Medicinskom fakultetu. Nosilac je Ordena Viteza Francuske Vlade za edukaciju. Uputio 90 onkologa iz Srbije i Crne Gore na edukaciju u najbolje francuske onkološke institucije, a sve je finansirala francuska Vlada. Trenutno je VD direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

doc. Dr sc. med. dr Ivan Marković

rođen je u Beogradu 1966. godine. Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 1991. godine. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 2000. godine. U zvanje asistenta na Katedri hirurgije sa anesteziologijom izabran je 2004. godine. Godine 2007. postavljen je na mesto načelnika Odeljenja za endokrinu hirurgiju i hirurgiju glave i vrata KOH IORS, a tu dužnost obavlja i od novembra 2014. godine. Usavršavao se na Institutu Gustave - Roussy, Villejuif, France. Autor je i koautor više publikacija i poglavlja u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima, monografijama i udžbenicima. Jedan je od autora knjige "Rak dojke". Obavlja praktičnu nastavu iz Hirurgije, Kliničke onkologije, Osnova kliničke prakse I i II, i Prve pomoći.

ass. dr Srđan Nikolić

rođen je u Beogradu 1969. godine. Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 1995. godine. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 2001. godine. U zvanje kliničkog asistenta na Katedri hirurgije sa anesteziologijom izabran je 2012. godine. Bio je na stručnom usavršavanju iz hepatobilijarne hirurgije u Paul Brousse Hopital u Parizu kod profesora Bismuta i profesora Castainaga. Bio je Direktor Klinike za Onkološku hirurgiju IORS od 2010. do polovine 2013. godine. Autor je nekoliko publikacija u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima. Obavlja praktičnu nastavu iz Hirurgije, Kliničke onkologije, Osnova kliničke prakse I i II, i Prve pomoći.

Prijatelji Udruženja