• English
    Loading

Izmena Statuta UOHS

Član 1.
U Statutu Udruženja onkoloških hirurga Srbije, na drugoj strani reči: Statut Udruženja hiruških onkologa Srbije, zamenjuje se rečima: Statut udruženja onkoloških hirurga Srbije.“

Član 2.
U članu 13. u stavu 2. Statuta reč: “tri“, zamenjuje se sa reči: “pet.“

Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Udruženja.


PREDSEDNIK SKUPŠTUNE UDRUŽENJA
prof. dr Radan Džodić

Prijatelji Udruženja