• English
  Loading

52. Kancerološka nedelja: Hirurgija štitaste i paraštitastih žlezda

52. Kancerološka nedelja je održana 27. i 28. novembra 2015. godine u Sava Centru. Ovo je 52. put kako su se onkolozi Srbije okupili da bi razmenili svoja iskustva i unapredili onkologiju u Republici Srbiji. Eminentni domaći i svetski stručnjaci iz oblasti endokrine hirurgije i hirurgije raka dojke su bili naši gosti kao predavači i članovi Naučnog odbora 52. Kancerološke nedelje. Velika imena, poput Henning-a Dralle-a MD FACS FRCS FEBS iz Nemačke, prof. dr Amit-a Agarwal-a iz Indije, Joseph-a Gligorov-a MD PhD iz Francuske, prof. dr Nikole Bešića iz Slovenije, doc. dr Kristine Vabalayte iz Rusije i doc. dr Miljenka Bure iz Hrvatske, predstavili su najnovija dostignuća iz domena evropske i svetske onkologije.

U okviru 52. Kancerološke nedelje, prof. dr Radan Džodić i doc. Dr sc. med. dr Ivan Marković demonstrirali su hirurgiju štitaste i paraštitastih žlezda u sklopu sesije "Hirurgija uživo". Prvi put je prikazana tehnika intraoperativnog neuromonitoringa kao dopuna vizuelnoj identifikaciji povratnog živca za glas, koja je "zlatni standard". Sesija Hirurgija štitaste i paraštitastih žlezda je održana kao simpozijum Udruženja onkoloških hirurga Srbije u okviru 52. Kancerološke nedelje i preporučena je od strane Evropskog udruženja onkoloških hirurga (ESSO).

Pored toga, jedna sesija bila je posvećena raku dojke, od epidemiologije, genetike i dijagnostike, preko hirurgije i medikalnog lečenja, do palijativnog zbrinjavanja.

Jedna od važnih tema bila je multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju sarkoma mekih tkiva i kostiju, gde su prezentovana i iskustva jedine ustanove u Srbiji koja se bavi izolovanom perfuzijom ekstremiteta.

Odvojena sesija posvećena je suportivnom zbrinjavnju bolesnika sa malignitetima, sa posebnim osvrtom na osobe starije dobi.

U okviru 52. Kancerološke nedelje promovisana je knjiga povodom 75 godina postojanja Instituta za Onkologiju i Radiologiju Srbije, a predstavljen je i Nacionalni plan borbe protiv raka u Republici Srbiji po francuskom modelu.

U skladu sa proklamovanim principima multidisciplinarnog pristupa i timskog rada, 29. put zaredom pridružili su nam se medicinske sestre/tehničari onkoloških institucija Republike Srbije.

Spisak predsedništva kancerološke sekcije SLD i Uređivačkog odbora časopisa anali kancerološke sekcije SLD

 • PREDSEDNIK: Radan Džodić
 • SEKRETAR: Anđela Karaferić
  INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
 • Siniša Radulović
 • Ivan Marković
 • Nebojša Miletić
 • Srđan Nikolić
 • Dejan Stojiljković
 • Marko Buta
 • Nada Santrač
 • Ana Jovićević
 • Biljana Jakovljević
 • Davorin Radosavljević
 • Snežana Šušnjar
 • Suzana Vasović
 • Zorica Tomašević
 • Ljiljana Stamatović
 • Zorica Milošević
 • Slavko Vučićević
  KBC BEŽANIJSKA KOSA
 • Vladimir Kovčin
 • Miroslav Granić
  KLINIČKI CENTAR SRBIJE
 • Danica Grujičić
 • Vinka Maletić
  ONKOLOŠKI DISPANZERI
 • Ljubiša Šumarac // Gornji Milanovac
 • Aleksandra Parezanović // Kraljevo
 • Maja Gulan // Užice
  KLINIKA ZA ONKOLOGIJU KC NIŠ
 • Svetislav Vrbić
 • Slađana Filipović
  INSTITUT ZA ONKOLOGIJU SREMSKA KAMENICA
 • Vicko Ferenc
 • Dragana Bogdanović
 • Nevena Sečen

Predsednik Kancerološke sekcije SLD

 • prof. dr Radan Džodić

Organizacioni odbor 52. Kancerološke nedelje

  PREDSEDNIK
 • prim. Mr sc. med. dr Anđela Karaferić
  ČLANOVI
 • prof. dr Radan Džodić
 • doc. Dr sc. med. dr Ivan Marković
 • ass. Dr sc. med. dr Srđan Nikolić
 • ass. Mr sc. med. dr Marko Buta
 • dr Nada Santrač
 • dr Snežana Šušnjar
 • dr Ana Jovićević

Naučni odbor 52. Kancerološke nedelje

  PREDSEDNIK
 • N. Sav. Dr sc. med. dr Siniša Radulović // Srbija
  ČLANOVI
 • prof. dr Radan Džodić // Srbija
 • Henning Dralle, MD, FACS, FRCS, FEBS // Nemačka
 • Joseph Gligorov, MD, PhD // Francuska
 • prof. dr Nikola Bešić // Slovenija
 • doc. dr Miljenko Bura // Hrvatska
 • Kristina Vabalayte, MD // Rusija
 • prof. dr Amit Agarwal // Indija

Hirurgija štitaste i paraštitastih žlezda (27.11.2015.)

Prijatelji Udruženja