• English
  Loading

Međunarodni Simpozijum 2015: Novine u dijagnostici i lečenju raka dojke

Tema Simpozijuma

 • Novine u dijagnostici i lečenju raka dojke

Akreditacija

Simpozijum "Novine u dijagnostici i lečenju raka dojke" je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, broj: 153-02-1979/2014-01 objavljenom 18.08.2014. godine, evidentiran pod brojem A-1-1971/14, dobio 11 bodova za održano predavanje i 5 bodova za pasivno učešće. Bio je namenjen lekarima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima.

Naučni odbor

  PREDSEDNIK:
 • prof. dr Radan Džodić
  ČLANOVI:
 • prof. dr Tatjana Pekmezović
 • VNS Dr sc. med. dr Mirjana Branković Magić
 • prof. dr Zorica Milošević
 • NS Dr sc. med. dr Zorka Milovanović
 • doc. Dr sc. med. dr Ivan Marković
 • prim. dr Jasmina Mladenović
 • prim. Mr sc. med. dr Suzana Vasović
 • NS Dr sc. med. dr Snežana Bošnjak
 • Dr sc. def. Ana Đurđević

Organizacioni odbor

 • prof. dr Radan Džodić // predsednik
 • doc. Dr sc. med. dr Ivan Marković // generalni sekretar
 • ass. Mr sc. med. dr Marko Buta // sekretar
 • dr Igor Đurišić // blagajnik
 • dr Branko Lukić

Spisak održanih predavanja

Prijatelji Udruženja