• English
  Loading

Međunarodni Simpozijum 2013: Rak štitaste žlezde, melanom kože, palijativna nega, vodiči za rak dojke i specijalna predavanja

Teme Simpozijuma

 • Rak štitaste žlezde
 • Melanom kože
 • Palijativna nega u onkologiji
 • Vodiči za rak dojke
 • Specijalna predavanja

Udruženje onkoloških hirurga Srbije (UOHS) je od 2012. godine član Svetske federacije hirurških onkoloških udruženja (WFSOS) i Evropskog udruženja hirirških onkologa (ESSO). Osnovni cilj i razlog postojanja našeg udruženja je stalna edukacija iz oblasti hirurgije solidnih malignih tumora u sklopu multidisciplinarnog pristupa bolesniku koji je potpuno informisan o svojoj bolesti i ključni član velikog multidisciplinarnog onkološkog tima.

Odabrali smo Rak štitaste žlezde jer njegova učestalost raste, hirurgija je najvažniji, naravno ne i jedini vid lečenja ali ukoliko se propusti dobro urađena operacija šanse za izlečenjem se znatno umanjuju.

Rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena i hteli smo ponovo da promovišemo vodiče dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke koje smo završili prošle godine. Razlog više je otpočinjanje Nacionalnog skrining programa za rak dojke od strane Ministarstvo zdravlja Srbije, ove 2013. godine, i ovo će biti naš mali doprinos skriningu raka dojke.

Melanom kože smo odabrali kao nesebičnu podršku izradi Nacionalnog vodiča za dijagnostiku i lečenje melanoma kože. Palijativno lečenje, malnutricija u onkologiji, rekonstruktivnu hirurgiju u cilju popravljanja kvaliteta života obolelih od raka i najzad rak štitaste žlezde kod dece posle Černobiljske katastrofe, te izmene u profilu tiroidnog kancera poslednjih 20 godina u Rumuniji, uvrstili smo u program Simpozijuma kao najavu budućih tematskih skupova koje će naše udruženje ubuduće pripremati u saradnji sa WFSOS.

Simpozijum smo pripremili u saradnji sa WFSOS, Akademijom medicinskih nauka Srpskog Lekarskog Društva i Medicinskim fakultetom u Beogradu. Trudili smo se da odaberemo najbolje predavače iz svake oblasti. Namanjen je bio jednako ekspertima u onkologiji, doktorima opšte medicine, specijalizantima hirurgije, studentima medicine i posebno našim dragim saradnicima medicinskim sestrama i tehničarima.

Akreditacija

Simpozijum je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, broj A-1-556/13, dobio 13 bodova za održano predavanje i 7 bodova za pasivno učešće. Bio je namenjen lekarima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima.

Naučni odbor

  PREDSEDNIK:
 • prof. dr Radan Džodić
  ČLANOVI:
 • prof. dr Igor V. Reshetov
 • prof. dr Akira Miyauchi
 • prof. dr Anatoly F. Romanchishen
 • prof. dr Valerio Parisi
 • Akademik prof. emeritus dr Branimir Gudurić

Organizacioni odbor

 • prof. dr Radan Džodić// predsednik
 • prof. dr Igor V. Reshetov
 • Marina Mosesova
 • doc. Dr sc. med. dr Ivan Marković// generalni sekretar
 • ass. Mr sc. med. dr Marko Buta// sekretar
 • dr Igor Đurišić// blagajnik

Spisak održanih predavanja

Prijatelji Udruženja