• English
    Loading

Kurs "MELANOM 2016"

Poštovane kolege,

Ovom prilikom želimo da Vas obavestimo da će se u organizaciji Intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva, u sredu 01. juna 2016. godine od 09.30h, u amfiteatru i drugim salama Vojnomedicinske akademije, s početkom u 9.00 časova održati kurs „Melanom 2016“. Kurs je predat za akreditaciju od strane Zdravstvenog saveta RS sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za slušaoce. Osim plenarnih predavanja, biće organizovane i radionice za hirurge, dermatologe i patologe, koji se bave dijagnostikom i lečenjem melanoma u vidu serije prikaza slučajeva koji obrađuju određene kliničke problemom.

Očekuje se prisustvo oko 200 učesnika, lekara različtih specijalnosti: dermatologa, onkologa, hirurga (hirurga-plastičara, onkoloških hirurga i maksilofacijalnih hirurga) i patologa, zbog čega je neophodna elektronska prijava za kurs na web-stranici Intersekcijskog odbora za melanom i web-stranici skupovi Srpskog lekarskog društva, koja će biti postavljena tokom iduće nedelje.

Sve informacije o kursu i o radu našeg Odbora možete proveriti na OVOJ STRANICI (stranica će biti dostupna od sledeće nedelje).

Takođe, istog dana bi trebalo da se održi sastanak članova Intersekcijskog odbora radi izveštaja o dosadašnjem radu i planovima za budući rad, o čemu ćete biti naknadno obavešteni.

S poštovanjem,
prof. dr Marijan Novaković
VNS dr Nada Babović
prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

PREOGRAM KURSA

PREDAVANJA

09.30-10.00

Ulazni test

10.00-10.20

BRAF mutacije u melanomu – metodologija za kliničku praksu.

mol. bio. Radmila Janković

10.20-10.40

Genetske alteracije i epigenetika melanoma.

doc. dr Gordana Šupić

10.40-11.00

Imunologija melanoma.

prof. dr Gordana Konjević

11.00-11.20

Supresorske ćelije porekla kostne srži u imunološkom odgovoru na melanom.

Dr sc. med dr Ivan Stanojević

11.20-11.40

Imunski odgovor i kutani melanom – histopatološki aspekti.

prof. dr Dimitrije Brašanac

12.00-12.20

Radiološke metode u dijagnostici melanoma.

prof. dr Dara Stefanović

12.20-12.40

Metode nuklearne medicine u dijagnostici melanoma.

prof. dr Ljiljana Jauković

12.40-13.00

Radioterapija melanoma.

prof. dr Marina Nikitović

13.00-13.20

Gama nož u terapijskim algoritmima za lečenje metastatskog melanoma.

prof. dr Danica Grujičić

13.20-13.40

Analiza podataka iz registra e-melanom.

prim. Dr sc. med. dr Nada Babović

prof. Dr sc. med. dr Lidija Kandolf Sekulović

13.40-14.00

Izlazni test.

PAUZA

14.00-14.30

RAD U MALIM GRUPAMA

14.30-16.30

Radionica za prevenciju i ranu dijagnozu melanoma: prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema.

doc. dr Željko Mijušković

prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

doc. dr Danica Tiodorović Živković

doc. dr Danijela Dobrosavljević

dr Tatjana Roš

ass. dr Jelena Stojković Filipović

dr Vesna Miličić

dr Margita Mijušković

14.30-16.30

Radionica za hirurško lečenje: prikazi slučajeva i rešavanje kliničkih problema.

prof. dr Milan Jovanović

prof. dr Marijan Novaković

prof. dr Milovan Dimitrijević

prof. dr Dejan Vulović

prof. dr Predrag Kovačević

prof. dr Srboljub Stošić

doc. dr Goran Šijan

dr Milica Rajović

ass. dr Jelena Jeremić

dr Igor Đurišić

ass. Mr sc. med. dr Marko Buta

prim. Mr sc. med dr Aleksandar Martinović

Prijatelji Udruženja