• English
    Loading

54. Kancerološka nedelja: "Savremena onkologija"

54. Kancerološka nedelja održaće se od 8-11. novembra 2017. godine u hotelu "Crown Plaza" u Beogradu.

Preuzmite program

UDRUŽENJE ONKOLOŠKIH HIRURGA SRBIJE je osnovano 2003. godine sa ciljem da unapredi i primeni nauku i praksu u hirurgiji solidnih malignih tumora. Od 2012. godine, Udruženje je član Svetske federacije društava hirurške onkologije (WFSOS), kao i član Evropskog udruženja hirurške onkologije (ESSO). Posebna polja interesovanja i rada Udruženja su:

  • Da unapredi hirurške procedure koje se koriste bilo samostalno bilo sa drugim terapijskim modalitetima;
  • Da osmišljava i sprovodi edukaciju i obuku u hirurškoj onkologiji na svim nivoima;
  • Da osmišljava i organizuje klinička i labaratorijska istraživanja;
  • Da učestvuje u drugim onkološkim udruženjima u zemlji;
  • Da promoviše i organizuje multidisciplinarnu saradnju između specijalista u različitim granama onkologije;
  • Da ostvaruje saradnju sa drugim onkološkim asocijacijama u svetu i postaje njihov član.

IORS i UOHS već vrše obuku hirurga iz Srbije, sa planom da postanu edukacioni centar za onkološku hirurgiju za ceo Balkanski region.

Prijatelji Udruženja